Японы Хирацука хотын дээгүүр солир дэлбэрчээ

Японы Хирацука хотын дээгүүр солир дэлбэрчээ
Японы Хирацука хотын дээгүүр солир дэлбэрчээ
Anonim

11 -р сарын 10 -нд Хирацука хотын дээгүүр солир дэлбэрчээ.

つ い ほ ど 、! 大! 火球!!!!!!! 年 2020 оны 11 -р сарын 10 -ны 10 -р сарын 23 -ны 23 -ны 13 -ны өдөр.北 空 に 消失 点 側 が っ て い ま す 爆 発 発 し あ。。 ic。。。。。。。 ic ic

- 藤井 大地 (@ dfuji1) 2020 оны 11 -р сарын 10

2020 оны 11 -р сарын 10 -ны 10 -р сарын 23 -ны өдрийн 13 -ны өдөр 13 -ны өдөр болно. Зураг す。 発 光 yMWgptVHte

- 藤井 大地 (@ dfuji1) 2020 оны 11 -р сарын 10

2020 оны 11 -р сарын 10 -ны 10 -р сарын 23 -ны 13 -р сарын 13 -ны өдөр に た 、 富士 富士. Хөх

- 藤井 大地 (@ dfuji1) 2020 оны 11 -р сарын 10

2020 оны 11 -р сарын 10 -ны 10 -р сарын 23 -ны 13 -р сарын 13 -ны өдөр 速度 速度 速度 速度 画像 速度 速度 速度 速度 速度 速度 速度 す。 速度 速度 度 角 角 16 度 で 突入 し 、 栃 県の 間 を 流 れ ま し た 消失 点 点 が k 78км 程 た め 、 え 尽 尽 た と 思 ま 日 日 日 日 日 日 日 日 日 pick pick pick pick pick pick pick pick сонгоно уу..t4d8.com/Z

- 藤井 大地 (@ dfuji1) 2020 оны 11 -р сарын 10

Зөвлөмж болгож буй: